سوالات متداول

تماس با ما

ایمیل به ما

آدرس

قزوین نوروزیان حکمت 77
آیا کیهان رایانه یک شرکت ثبت شده معتبر می باشد؟
بله 
شرکت کیهان رایانه در تاریخ 1384 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان قزوین با شماره 10010 به ثبت رسیده است.