اینترنت طبقاتی؛ تبعیضی که بزک نمی‌شود

در همین لحظه که احتمالاً پس از چندین بار تلاش، موفق شده‌اید فیلترشکنتان را وصل کنید و شاید در پلتفرم‌ فیلترشده‌ای این یادداشت را می‌خوانید،‌ عده‌ای هستند که در همین کشور و شاید نزدیکی شما برای بازکردن اینستاگرام،‌ یوتیوب، تلگرام و هر سایت و پلتفرم دیگری که آرزوی دسترسی آزاد به آن را دارید، هیچ مشکلی ندارند.


چاپ